Zdjęcie nr 6370



OPIS:
plac Hallera 
DATA:
1996? 
MIEJSCE:
Tczew 
OSOBY WIDOCZNE:
robotnicy 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
wschodnia pierzeja rynku, kamienice, płyta rynku, samochody, wykopy 
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
zagadnienia gospodarcze, architektura, urbanistyka, budownictwo, Stare Miasto, transport, łączność 
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
VI2b-6370/RZS 
NUMER ALBUMU:
29 
UWAGI:
Fotografia barwna, na rewersie odręczne dopiski