Zdjęcie nr 6328OPIS:
plac Hallera 
DATA:
01.08.1995 
MIEJSCE:
Tczew 
OSOBY WIDOCZNE:
robotnicy 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
wschodnia pierzeja rynku, kamienice, sklep Tekstylny, samochody, płyta rynku bez nawierzchni, w remoncie, kościół pw. św. Stanisława Kostki 
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
zagadnienia gospodarcze, architektura, urbanistyka, budownictwo, Stare Miasto, handel, spółdzielczość, transport, łączność, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskotatolicki 
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
VI2b-6328/RZS 
NUMER ALBUMU:
29 
UWAGI:
Fotografia barwna, na rewersie odręczny dopisek z datą i miejscem wykonania zdjęcia