Zdjęcie nr 4912OPIS:
Boisko sportowe przy ul. Elżbiety 
DATA:
21.03.2005 
MIEJSCE:
ul. Elżbiety 
OSOBY WIDOCZNE:
 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
Budynki mieszkalne przy ul. Elżbiety, pomieszczenie klubowe przy ul. Elżbiety 21A 
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
kultura, nauka, oświata, sport, zagadnienia gospodarcze, architektura, urbanistyka, budownictwo 
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
XI11-4912/RZS 
NUMER ALBUMU:
139 
UWAGI:
Fotografia barwna, na rewersie odręczny dopisek z datą oraz pieczątka Stanisława Zaczyńskiego