Zdjęcie nr 3034OPIS:
plac Hallera 
DATA:
23.08.1992 
MIEJSCE:
Tczew 
OSOBY WIDOCZNE:
przechodnie 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
plac Hallera, północna i wschodnia pierzeja rynku, kamienice, płyta rynku, samochody, Wiejski Dom Towarowy, Taxi, sklep tekstylny, kościół pw. św. Stanisława Kostki 
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
zagadnienia gospodarcze, architektura, urbanistyka, budownictwo, Stare Miasto, handel, spółdzielczość, usługi, transport, łączność, zagadnienia wyznaniowe, kościół katolicki 
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
VI2b-3034/RZS 
NUMER ALBUMU:
UWAGI:
fotografia czarno-biała, na rewersie odręczny dopisek z datą wykonania zdjęcia