Zdjęcie nr 11603OPIS:
Radni miejscy IV kadencji  
DATA:
31.08..2006 
MIEJSCE:
Tczew 
OSOBY WIDOCZNE:
Pierwszy rząd od lewej: Urszula Giełdon, Gertruda Pierzynowska, Henryk Etmański, Gabriela Makać, Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz, Bożena Chylicka, Grażyna Antczak, Rajmund Dominikowski. Drugi rząd od prawej: Dariusz Kobiela, Edward Dembiński, Roman Ormanin, Włodzimierz Mroczkowski, Bogdan Ackerman, Witold Sosnowski, Jerzy Szwarc, Roman Szulc. Trzeci rząd od lewej: Kazimierz Ickiewicz, Dariusz Noetzel, Zenon Drewa, Andrzej Bollin, Mirosław Augustyn, Mirosław Pobłocki, Ryszard Brucki, Dariusz Zimny, Zenon Odya, Kazimierz Janusz 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
budynek Urzędu Miejskiego  
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
Zagadnienia prawno-administracyjne, Urząd Miejski w Tczewie, Rada Miejska  
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
VIII1a-11603/RZS 
NUMER ALBUMU:
117 
UWAGI:
Fotografia barwna, na rewersie data wykonania zdjęcia oraz dopisek autora